Polityka prywatności
 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest ForMeds Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań.

 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@formeds.com.pl lub telefonicznie +48 61 30 71 955.

 3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1 marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

  2 poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu; utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w innym przypadku (w tym w zakresie, w jakim wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamowych czy analitycznych) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  3 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu. Dodatkowo, w zależności od usługi, z której Państwo korzystają przetwarzamy Państwa dane osobowe dla następujących celów:

  A. Newsletter

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego Newslettera. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o naszych usługach i produktach, przedstawienia przez nas ofert oraz zwiększenie sprzedaży naszych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  B. Formularz kontaktowy „Kontakt dla klientów”

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji.

  C. Wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w ramach złożonego zamówienia (art. 6 ust 1 lit b RODO)

  D. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

  Państwa dane osobowe przekazujemy:

  1 podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

  2 osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

  Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

  1 przez okres korzystania przez Państwa z usług Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,

  2 do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,

  3 zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki;

  4 przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej.

  Uprawnienia, o których mowa w pkt. powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 7. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?<

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

  1 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych (marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać ofert handlowych w formie przesyłanego do Państwa Newslettera;

  2 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

  W zakresie usługi Newsletter w związku z podaniem przez Państwa adresu e-mail i wyrażeniem przez Państwa zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych w formie wiadomości elektronicznych (e-mail), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.

  Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zamówienia usługi „Newsletter”. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody będzie oznacza równocześnie rezygnację z usługi Newsletter.

 9. Przekazanie danych do krajów trzecich

  Jeżeli konieczne będzie przekazanie danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nastąpi ono jedynie w przypadkach gdy Komisja Europejska stwierdzi, że w danym kraju trzecim obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych. Wobec braku takiej decyzji, przekazanie może nastąpić przy zastrzeżeniu poziomu ochrony co najmniej równemu poziomowi ochrony obowiązującemu na terytorium UE (np. za pomocą standardowych klauzul umownych UE), lub gdy udzielą nam Państwo na to zgody.

Pliki cookies oraz logi systemowe

 1. Co to są pliki cookies?

  Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela.

 2. Do czego Serwis używa plików cookies?

  Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu dopasowania treści oferty do Państwa preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online (np. w zakresie informacji o lokalizacji), a także tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

  Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

 3. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?

  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Google Chrome

  Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

  Mozilla Firefox

  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

  Opera

  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

  Safari

  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 4. Logi systemowe

  Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

  • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
  • adres IP;
  • datę i czas dostępu;
  • przesłaną ilości danych;
  • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

  Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookie.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Kliknij AKCEPTUJ jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.